News: Cymru

Thursday 20th June 2013

Gyda dros 300 o farwolaethau oherwydd hunanladdiad y flwyddyn, mae 'Cymorth wrth Law'

Mae cannoedd o bobl yn marw drwy hunanladdiad bob blwyddyn yng Nghymru ond mae cymorth wrth law...

Friday 3rd May 2013

Y Tywysog Charles yn cychwyn dathliadau 60fed pen-blwydd y Samariaid

Cynhaliodd Tywysog Cymru, Noddwr y Samariaid, dderbyniad yn Clarence House ar ddydd Mercher 1 Mai i...

Tuesday 23rd April 2013

Mae Bwrdd Samariaid Cymru yn recriwtio

Allech chi gyfrannu at nodau’r Samariaid yng Nghymru?  Mae’r Samariaid yn cynnig gwasanaeth llinell...

Monday 15th October 2012

U Can Cope

English Ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd 2012 rhyddhaodd Open Minds Alliance CIC, y Samariaid,...

Monday 15th October 2012

Mae’r Samariaid wedi penodi Ymddiriedolwr newydd i Gymru

English Mae’n bleser gennym ddweud bod Christopher Mill wedi cael ei benodi’n Ymddiriedolwr newydd...

Pages