News: Cymru

Friday 3rd May 2013

Y Tywysog Charles yn cychwyn dathliadau 60fed pen-blwydd y Samariaid

Cynhaliodd Tywysog Cymru, Noddwr y Samariaid, dderbyniad yn Clarence House ar ddydd Mercher 1 Mai i...

Tuesday 23rd April 2013

Mae Bwrdd Samariaid Cymru yn recriwtio

Allech chi gyfrannu at nodau’r Samariaid yng Nghymru?  Mae’r Samariaid yn cynnig gwasanaeth llinell...

Monday 15th October 2012

U Can Cope

English Ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd 2012 rhyddhaodd Open Minds Alliance CIC, y Samariaid,...

Monday 15th October 2012

Mae’r Samariaid wedi penodi Ymddiriedolwr newydd i Gymru

English Mae’n bleser gennym ddweud bod Christopher Mill wedi cael ei benodi’n Ymddiriedolwr newydd...

Monday 15th October 2012

Dynion, Hunanladdiad a’r Gymdeithas yng Nghymru

English Lansiwyd ymgyrch ‘We’re in your corner’ y Samariaid yn ddiweddar ar draws y Deyrnas Unedig...

Pages