News: Cymru

Friday 16th October 2015

Y Samariaid Yn Cyrraedd Cymoedd Y De

-O dan embargo caeth, 00:01 dydd Llun 19 Hydref 2015 Heddiw mae’r Samariaid wedi lansio Prosiect...

Friday 16th October 2015

Samaritans arrive in the South Wales Valleys

View this page in Welsh -Strictly Embargoed, 00:01 Monday 19th October 2015 Samaritans has today (...

Thursday 10th September 2015

Samariaid Cymru yn lansio gwersi iechyd emosiynol ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad Y Byd

Heddiw mae Samariaid Cymru wedi lansio DYEG (Datblygu Ymwybyddiaeth Emosiynol a Gwrando), set o...

Thursday 16th July 2015

Samariaid yn croesawu Strategaeth newydd Llywodraeth Cymru i leihau hunanladdiad yng Nghymru

Heddiw mae’r Samariaid wedi croesawu lansio Siarad â Fi 2, y Strategaeth a Chynllun Gweithredu Atal...

Thursday 16th July 2015

Samaritans welcome new Welsh Government Strategy to reduce suicide in Wales

- View Welsh Version - PRESS RELEASE Samaritans has today welcomed the launch of Talk to Me 2, the...

Pages