News: Cymru

Thursday 16th July 2015

Samariaid yn croesawu Strategaeth newydd Llywodraeth Cymru i leihau hunanladdiad yng Nghymru

Heddiw mae’r Samariaid wedi croesawu lansio Siarad â Fi 2, y Strategaeth a Chynllun Gweithredu Atal...

Thursday 16th July 2015

Samaritans welcome new Welsh Government Strategy to reduce suicide in Wales

- View Welsh Version - PRESS RELEASE Samaritans has today welcomed the launch of Talk to Me 2, the...

Friday 10th July 2015

Ymateb y Samariaid i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar yr Amcanion Cydraddoldeb Drafft ar gyfer 2016-20

Mae’r Samariaid yn croesawu’r cyfle i ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Amcanion...

Tuesday 30th June 2015

Swildod Sy’n Ein Cadw’n Dawel - 1 Ym Mhob 3 Yn Peidio  Rhannu Problemau Rhag Ofn Bod Yn Faich

Cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg -O dan embargo caeth, 00:01 1 Gorffennaf 2015...

Thursday 23rd April 2015

Maniffesto’r Samariaid Yn Cyhoeddi Cynllun Pedwar Pwynt I Leihau Hunanladdiadau

Bydd y Llywodraeth yn gwneud cam â phobl sy’n cael trafferth os na fydd yn rhoi mwy o adnoddau i’r...

Pages