News: Cymru

Tuesday 30th June 2015

Swildod Sy’n Ein Cadw’n Dawel - 1 Ym Mhob 3 Yn Peidio  Rhannu Problemau Rhag Ofn Bod Yn Faich

Cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg -O dan embargo caeth, 00:01 1 Gorffennaf 2015...

Thursday 23rd April 2015

Maniffesto’r Samariaid Yn Cyhoeddi Cynllun Pedwar Pwynt I Leihau Hunanladdiadau

Bydd y Llywodraeth yn gwneud cam â phobl sy’n cael trafferth os na fydd yn rhoi mwy o adnoddau i’r...

Thursday 19th February 2015

Hunanladdiadau gan wrywod yng nghymru’n codi 23 y cant

Cododd nifer yr hunanladdiadau gan wrywod yng Nghymru 23 y cant rhwng 2012 a 2013, yn ôl ffigurau a...

Tuesday 20th January 2015

Mwy O’r bobl sy’n cysylltu a Samariaid Caerdydd yn trafod problemau arianol

Cododd nifer y bobl a gysylltodd â changen Caerdydd o’r Samariaid i drafod pryderon ariannol y...

Friday 26th September 2014

Mae Bwrdd Samariaid Cymru yn recriwtio

cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg Aelod o Fwrdd Samariaid Cymru Mae’r Samariaid eisiau...

Pages