News: Cymru

Wednesday 15th November 2017

Gwnewch fân siarad a gallech achub bywyd

Gwnewch fân siarad a gallech achub bywyd

Ymgyrch newydd yn annog y cyhoedd i ymyrryd i helpu atal hunanladdiadau rheilffordd Gofynnir i...

Wednesday 4th October 2017

Samaritans Cymru ymateb Ymgynghoriad y Cynulliad Cenedlaethol ar Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

1.    Mae Samariaid Cymru’n croesawu’r cyfle hwn i ymateb i’r ymchwiliad hwn i Iechyd Emosiynol ac...

Wednesday 6th September 2017

Mathewfest: digwyddiad tri diwrnod yn y cymoedd i godi ymwybyddiaeth o hunanladdiad ymysg dynion

I nodi Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd 2017 y penwythnos hwn, mae teulu a ffrindiau Mathew Harvey...

Wednesday 31st May 2017

Ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

Mae Samaritans yn bodoli i leihau nifer y bobl sy’n marw trwy hunanladdiad. Er bod hunanladdiad yn...

Wednesday 22nd March 2017

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd

Ymateb Samaritans Cymru i ymgynghoriad Mae Samaritans Cymru’n croesawu’r cyfle i ymateb i’r...

Pages