News: Cymru

Monday 24th June 2013

Y Samariaid yn croesawu penodiad Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Hoffai’r Samariaid yng Nghymru achub ar y cyfle hwn i longyfarch Mark Drakeford AC ar ei benodiad...

Monday 24th June 2013

Partneriaeth y Samariaid gyda Chymdeithas Tai Unedig Cymru

Oddi wrth Anthony Whittaker, Prif  Weithredwr Cymdeithas Tai Unedig Cymru: Sefydliad dielw yw...

Thursday 20th June 2013

Gyda dros 300 o farwolaethau oherwydd hunanladdiad y flwyddyn, mae 'Cymorth wrth Law'

Mae cannoedd o bobl yn marw drwy hunanladdiad bob blwyddyn yng Nghymru ond mae cymorth wrth law...

Friday 3rd May 2013

Y Tywysog Charles yn cychwyn dathliadau 60fed pen-blwydd y Samariaid

Cynhaliodd Tywysog Cymru, Noddwr y Samariaid, dderbyniad yn Clarence House ar ddydd Mercher 1 Mai i...

Tuesday 23rd April 2013

Mae Bwrdd Samariaid Cymru yn recriwtio

Allech chi gyfrannu at nodau’r Samariaid yng Nghymru?  Mae’r Samariaid yn cynnig gwasanaeth llinell...

Pages