News: Cymru

Wednesday 4th May 2016

Samaritans Cymru teams up with Sheppards pharmacy to promote helpseeking

Samaritans Cymru has linked up with Wales’ largest independent pharmacy, Sheppard’s, to promote...

Monday 25th April 2016

New Chair of Samaritans Cymru Board

Samaritans Cymru is delighted to announce the appointment of Professor Keith Lloyd as the new chair...

Thursday 4th February 2016

Cyfraddau hunanladdiadau yng nghymru’n gostwng ond dynion canol oed yw’r grŵp sydd â’r risg uchaf o hyd

Dydd Iau 4 Chwefror 2016 - I’w ryddhau ar unwaith Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan y Swyddfa...

Tuesday 15th December 2015

Bil Drafft Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) (Cymru) a Memorandwm Esboniadol

Ymateb Samariaid Cymru i ymgynghoriad Bil Drafft Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) (Cymru) a...

Friday 16th October 2015

Y Samariaid Yn Cyrraedd Cymoedd Y De

-O dan embargo caeth, 00:01 dydd Llun 19 Hydref 2015 Heddiw mae’r Samariaid wedi lansio Prosiect...

Pages