News: Cymru

Tuesday 15th December 2015

Bil Drafft Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) (Cymru) a Memorandwm Esboniadol

Ymateb Samariaid Cymru i ymgynghoriad Bil Drafft Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) (Cymru) a...

Friday 16th October 2015

Y Samariaid Yn Cyrraedd Cymoedd Y De

-O dan embargo caeth, 00:01 dydd Llun 19 Hydref 2015 Heddiw mae’r Samariaid wedi lansio Prosiect...

Friday 16th October 2015

Samaritans arrive in the South Wales Valleys

View this page in Welsh -Strictly Embargoed, 00:01 Monday 19th October 2015 Samaritans has today (...

Thursday 10th September 2015

Samariaid Cymru yn lansio gwersi iechyd emosiynol ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad Y Byd

Heddiw mae Samariaid Cymru wedi lansio DYEG (Datblygu Ymwybyddiaeth Emosiynol a Gwrando), set o...

Thursday 16th July 2015

Samariaid yn croesawu Strategaeth newydd Llywodraeth Cymru i leihau hunanladdiad yng Nghymru

Heddiw mae’r Samariaid wedi croesawu lansio Siarad â Fi 2, y Strategaeth a Chynllun Gweithredu Atal...

Pages