Helpwch i dyfu cefnogaeth i’r Samariaid yng Nghymru

Mae’r Samariaid yng Nghymru’n chwilio am wirfoddolwyr newydd i gyflawni nifer o rolau, fel y gallan nhw dyfu eu gwasanaeth a darparu’r cymorth gorau posibl i’r bobl sydd â’r angen mwyaf.

Mae gan y Samariaid ganghennau ar draws Cymru sy’n rhedeg eu gwasanaeth cymorth emosiynol hollbwysig ac yn ymestyn allan i’w cymunedau lleol.

Mae gwirfoddoli gyda’r Samariaid yn newid bywydau pob dydd. Helpwch ni i dyfu ein gwasanaeth cymorth emosiynol hollbwysig yng Nghymru trwy wirfoddoli neu drwy rannu’r ymgyrch hon gyda’ch cydweithwyr, eich ffrindiau a’ch teulu.

Cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Helpwch i dyfu cefnogaeth i’r Samariaid yng Nghymru

Gwirfoddoli gyda’r Samariaid yng Nghymru’

I gael gwybod mwy am wirfoddoli yn un o’n deg lleoliad ar draws Cymru, cysylltwch â ni:

volunteering.wales@samaritans.org

02922 406305

www.samaritans.org/volunteer

 

Rhannwch yr ymgyrch hon

Helpwch ni i ledu’r gair a recriwtio gwirfoddolwyr newydd yng Nghymru. Rhannwch ein hymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda’ch ffrindiau a’ch teulu, yn eich coleg, prifysgol neu weithle.

Lawrlwythwch a rhannwch ein poster

Lawrlwythwch neu argraffwch ein poster a’i arddangos yn eich cymuned neu yn eich coleg, prifysgol neu weithle.

Cefnogwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannwch ein hymgyrch gyda’ch mewnrwyd

Mae gwirfoddoli’n cael effaith gadarnhaol ar ein hiechyd a’n lles. Lawrlwythwch ein blogiad a rhannwch ef gyda’ch mewnrwyd staff.