Adnoddau Addysgu DYEG

DYEG: Datblygu Ymwybyddiaeth Emosiynol a Gwrando

English version

Mae adnoddau addysgu gan y Samariaid yn helpu ysgolion i ddatblygu’r sgiliau mae eu hangen ar bobl ifanc i ymdopi â heriau bywyd.

Nod DYEG (Datblygu Ymwybyddiaeth Emosiynol a Gwrando) yw:

 • codi ymwybyddiaeth o iechyd emosiynol a phwysigrwydd adnabod pan mae angen cymorth arnoch
 • datblygu strategaethau ymdopi cadarnhaol
 • lleihau stigma a chwalu rhwystrau ynghylch siarad am iechyd emosiynol
 • datblygu sgiliau cyfathrebu
 • datblygu ymddygiad cefnogi a cheisio cymorth mewn pobl ifanc.

Beth sydd yn adnoddau DYEG wedi’u diweddaru?

Mae adnoddau DYEG yn set o gynlluniau gwersi a gweithgareddau sydd wedi’u rhannu i’r unedau hyn:

 • Iechyd emosiynol
 • Strategaethau ymdopi
 • Delio â theimladau
 • Cysylltu ag eraill (sgiliau cyfathrebu)

Yn cyd-fynd â’r unedau hyn mae’r canlynol:

 • Nodiadau athrawon
 • Sesiynau hyfforddi staff
 • Sleidiau hyfforddi staff
 • Fideo Cyflwyniad i DYEG
 • Gweithgareddau asesu
 • Gwybodaeth gefndir i DYEG
 • Adnoddau clyweledol

I weld adnoddau DYEG llenwch y ffurflen ganlynol:

Rhowch eich enw llawn