Pwy ydyn ni a beth ydyn ni’n ei wneud? 

View this page in English (cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg)
 

neu ffoniwch:

08457 90 90 90 (24:7)

Llinell Gymraeg: 0300 123 3011 (O 7pm i 11pm yn unig, 7 diwrnod yr wythnos)

 

Gwefan: www.samaritans.org

 Gwasanaeth llinell gymorth yw’r Samaritans sydd ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Ei nod yw gweithio gyda phobl i greu lle diogel lle gallan nhw siarad am yr hyn sy’n digwydd a sut maen nhw’n teimlo, a’u helpu i ddod o hyd i’w ffordd eu hunain ymlaen. Mae gwirfoddolwyr y Samaritans yn bobl gyffredin o bob cefndir sy’n deall bod yna bethau weithiau na allwch chi siarad amdanyn nhw gyda’r bobl o’ch cwmpas ac, yn aml iawn, gydag ychydig o amser a lle, y gall pobl ddod o hyd i’w hateb eu hunain ynddyn nhw eu hunain.

Mae yna ryw chwe chant o wirfoddolwyr y Samaritans ar draws Cymru yn gweithio yn ein naw cangen yng Nghymru. Mae’r gwirfoddolwyr hyn yn ymateb i bobl sydd mewn trallod bob dydd o’r wythnos dros y ffôn, e-bost, testun ac yn bersonol yn ein canghennau neu mewn digwyddiadau ar draws Cymru.

Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda’r cyhoedd a’r cyfryngau i roi gwybodaeth iddyn nhw am y Samaritans ac esbonio sut y gallwn ni helpu pobl i ddod o hyd i’w ffordd eu hunain ymlaen. Rydyn ni’n estyn allan i grwpiau lle mae yna risg uchel o hunanladdiad a thrallod emosiynol. Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill i gyflawni newid yn lleol, a dylanwadu ar benderfyniadau polisi sy’n cael effaith ar risg hunanladdiad.