Mae mân siarad yn achub bywydau

Mae man siarad yn achub bywydau

Oeddech chi'n gwybod mai ychydig o fân siarad yw'r cwbl sydd ei angen i darfu ar feddyliau hunanladdol rhywun?

Rydym wedrl lansio Mân Siarad yn Achub Bywydau gyda Network Rail, yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a'r diwydiant rheilffordd ehangach i roi hyder i bobl i helpu atal hunanladdiad ar y rheilffyrdd a thu hwnt.

Mae'n seiliedig ar gwestiwn syml: os credwch y gallai fod angen help ar rywun, ymddiriedwch yn eich greddfau a dechreuwch sgwrs.

Gallech helpu achub bywyd

Stori Sarah

Mae ein ffilm yn adrodd stori rhywun yr achubwyd ei bywyd pan gymerodd rhywun yr amser i siarad â hi

Stori Sarah

Gall ychydig o fân siarad fod y cwbl sydd ei angen

Gall cwestiwn am y tywydd neu hyd yn oed gofyn enw rhywun fod yn ddigon. Ni fyddwch yn gwneud y sefyllfa'n waeth ond gallech helpu i achub bywyd a gosod rhywun ar daith at adferiad.

Os nad ydych yn teimlo'n gyfforddus neu'n ddiogel i wneud hynny, gallwch ddweud wrth aelod o staff y rheilffordd, y mae llawer ohonynt wedi'u hyfforddi gan y Samariaid i helpu, neu galwch 999.

Am bob bywyd a gollir ar y rheilffyrdd, mae chwech yn cael eu hachub gan y rhai o'u cwmpas.*

Yn Saesneg

 

*Yn 2016/17, cafodd 6.7 o ymyriadau achub bywyd posibl eu gwneud am bob hunanladdiad/hunanladdiad a amheuwyd ar y rheilffordd. Cyfrifwyd y ffigurau gan ddefnyddio data o'r Bwrdd Diogelwch a Safonau Rheilffordd a Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP)

Unrhyw gwestiynau?

Darllenwch ein Cwestiynau a Ofynnir yn