Y Tywysog Charles yn cychwyn dathliadau 60fed pen-blwydd y Samariaid

Cynhaliodd Tywysog Cymru, Noddwr y Samariaid, dderbyniad yn Clarence House ar ddydd Mercher 1 Mai i westeion amlwg a gwirfoddolwyr, i lansio’r dathliadau sy’n nodi 60 mlynedd ers i’r elusen gael ei galwad gyntaf ym mis Tachwedd 1953.

Gan siarad yn y derbyniad i nodi’r 60fed Pen-blwydd canmolodd y Tywysog weledigaeth feiddgar y Samariaid ar gyfer y dyfodol.

Pwysleisiodd fod heriau cyrraedd pobl ynysedig sydd mewn perygl o hunanladdiad, boed mewn ardaloedd gwledig neu drefol, neu hyd yn oed ar lein, yn flaenoriaeth i’r elusen wrth fynd ymlaen.

Ymysg y bobl oedd yn y derbyniad roedd rhai o gefnogwyr amlwg y Samariaid, gan gynnwys Stephen Fry a Joanna Lumley.

Gallwch ddarllen yr hanes llawn yma

Tags: