Samariaid Caerdydd a’r Cylch yn cael rhodd o £25,000 oddi wrth Glwb Pêl-droed Dinas Caerdydd

Mae clwb pêl-droed Dinas Caerdydd wedi rhoi £25,000 i Samariaid Caerdydd a’r Cylch fel rhan o ymgyrch y clwb, ‘Thanks a Million’.

Syniad perchennog clwb Dinas Caerdydd, Tan Sri Vincent Tan, yw ymgyrch 'Thanks a Million' a thrwyddi mae’r clwb wedi rhoi miliwn o bunnoedd i elusennau lleol dethol.

Gydag awgrymiadau staff, rheolwyr a chwaraewyr y clwb, dewiswyd rhyw hanner cant o elusennau a chynlluniau cymunedol a chanddynt gysylltiadau â Chymru. Gwahoddwyd cynrychiolwyr yr elusennau a ddewiswyd yn y flwyddyn gyntaf i Stadiwm Dinas Caerdydd am dderbyniad swyddogol ‘Thanks a Million’, cinio a chyflwyniad ar ddydd Iau 15 Awst 2013, gyda Chadeirydd clwb Dinas Caerdydd, Mehmet Dalman, Malky Mackay a’r brif garfan yn bresennol.

Gan sôn am y fenter, dywedodd Tan Sri Vincent Tan, “Rwy’n credu’n gryf mai bendith yw dyrchafiad Dinas Caerdydd i’r Uwch Gynghrair ar ôl aros pum deg un o flynyddoedd i chwarae ar y lefel uchaf – a thrwy ras Duw rydyn ni eisiau defnyddio’r fendith hon mewn ffordd gadarnhaol i gefnogi sefydliadau elusennol ac aelodau difreintiedig cymuned De Cymru, yn arbennig yng Nghaerdydd a’r cymoedd lle mae’r rhan fwyaf o’n cefnogwyr yn byw.”

Mae Tan Sri Vincent Tan wedi addo y bydd Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn rhoi miliwn o bunnoedd bob blwyddyn i sefydliadau yn y gymuned cyhyd ag y bydd ef yn gyfranddaliwr mwyaf/rheolaethol y clwb a chyhyd ag y bydd y clwb yn yr Uwch Gynghrair.

Tags: