Samaritans yng Nghymru

Samaritans yng Nghymru

Cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Click this button to access this page in English

Ffoniwch ni am ddim: 116 123

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Llinell Gymraeg: 0808 164 0123

Nos Lun - 6pm - 1am, Nos Fawrth 7pm - 11pm, Dydd Mercher 2pm - 6pm a 7pm - 10pm, Dydd Iau 2pm - 6pm a 7pm - 1am, Nos Wener 7pm - 1am, Nos Sadwrn 3pm - 1am, Nos Sul 7pm - 1am

Cael gwybod mwy am ein Gwasanaeth Cymraeg

Cael hyd i’ch cangen leol yng Nghymru


Anfantais economaidd gymdeithasol ac ymddygiad hunanladdol

Anfantais economaidd gymdeithasol ac ymddygiad hunanladdol – Dod o hyd i ffordd ymlaen i Gymru yw canfyddiadau ymchwil y Samariaid ar y cyswllt rhwng hunanladdiad a’r rheiny sy’n dod o gefndir difreintiedig, gydag argymhellion ar gyfer mynd i’r afael â’r cysylltiad hwn yng Nghymru

Gweithio gyda Thosturi

Gall gweithio gyda thosturi newid ac achub bywydau. Gallwch weld neu lawrlwytho ein pecyn cymorth sydd wedi cael ei lunio ar gyfer gweithleoedd ledled Cymru.