Samaritans yng Nghymru

Samaritans yng Nghymru

Cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Click this button to access this page in English

Ffoniwch ni am ddim: 116 123

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Llinell Gymraeg: 0808 164 0123

Nos Lun - 6pm - 1am, Nos Fawrth 7pm - 11pm, Dydd Mercher 2pm - 6pm a 7pm - 10pm, Dydd Iau 2pm - 6pm a 7pm - 1am, Nos Wener 7pm - 1am, Nos Sadwrn 3pm - 1am, Nos Sul 7pm - 1am

Cael gwybod mwy am ein Gwasanaeth Cymraeg

Cael hyd i’ch cangen leol yng Nghymru


Anfantais economaidd gymdeithasol ac ymddygiad hunanladdol

Anfantais economaidd gymdeithasol ac ymddygiad hunanladdol – Dod o hyd i ffordd ymlaen i Gymru yw canfyddiadau ymchwil y Samariaid ar y cyswllt rhwng hunanladdiad a’r rheiny sy’n dod o gefndir difreintiedig, gydag argymhellion ar gyfer mynd i’r afael â’r cysylltiad hwn yng Nghymru

Canllawiau dwyieithog i’r Cyfryngau

Mae ein Canllawiau wedi cael eu cynhyrchu ar sail ugain mlynedd o gydweithio’n agos gyda diwydiant y cyfryngau ac yn dilyn ymgynghori helaeth gyda newyddiadurwyr a golygyddion.