Samaritans yng Nghymru

Samaritans yng Nghymru

Cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Click this button to access this page in English

Ffoniwch ni am ddim: 116 123

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Llinell Gymraeg: 0808 164 0123

Nos Lun - 6pm - 1am, Nos Fawrth 7pm - 11pm, Dydd Mercher 2pm - 6pm a 7pm - 10pm, Dydd Iau 2pm - 6pm a 7pm - 1am, Nos Wener 7pm - 1am, Nos Sadwrn 3pm - 1am, Nos Sul 7pm - 1am

Cael gwybod mwy am ein Gwasanaeth Cymraeg

Cael hyd i’ch cangen leol yng Nghymru