Samaritans yng Nghymru

Samaritans yng Nghymru

Cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Cliciwch yma i ddod o hyd i’ch cangen leol yng Nghymru

neu ffoniwch:

  • 116 123 (24:7)
  • Llinell Gymraeg: 0808 164 0123 (O 7pm i 11pm yn unig, 7 diwrnod yr wythnos)

Mae gan Samariaid Cymru Gynllun Iaith Gymraeg, a gymeradwywyd gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 14/05/2014

Gweld ein Cynllun Iaith Gymraeg yma


Adroddiad ar yr Effaith yng Nghymru 2015/16

Rydym wedi ymrwymo i gyrraedd cynifer o bobl ag sy’n bosibl sy’n cael trafferth i ymdopi yng Nghymru ac mae ein Hadroddiad ar yr Effaith 2015/16 yn dangos sut yr ydym yn gwneud hyn.

Canllawiau dwyieithog i’r Cyfryngau

Mae ein Canllawiau wedi cael eu cynhyrchu ar sail ugain mlynedd o gydweithio’n agos gyda diwydiant y cyfryngau ac yn dilyn ymgynghori helaeth gyda newyddiadurwyr a golygyddion.