Samaritans yng Nghymru

Samaritans yng Nghymru

Cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Cliciwch yma i ddod o hyd i’ch cangen leol yng Nghymru

neu ffoniwch:

116 123 (24:7)
Llinell Gymraeg: 0808 164 0123 (O 7pm i 11pm yn unig, 7 diwrnod yr wythnos)

Canllawiau dwyieithog i’r Cyfryngau

Mae ein Canllawiau wedi cael eu cynhyrchu ar sail ugain mlynedd o gydweithio’n agos gyda diwydiant y cyfryngau ac yn dilyn ymgynghori helaeth gyda newyddiadurwyr a golygyddion.

Hunanladdiad yng Nghymru

Er bod nifer yr hunanladdiadau wedi bod yn gostwng yn raddol dros y 10 mlynedd diwethaf, eto i gyd lladdodd 334 o bobl eu hunain yng Nghymru yn 2012.