Iechyd emosiynol

English version

Mae’r uned hon yn edrych ar yr hyn a olygwn wrth iechyd emosiynol. Mae’r sesiynau’n galluogi’r myfyrwyr i ystyried yr amrywiaeth o ffactorau a all effeithio ar ein hiechyd emosiynol a sut i adnabod arwyddion iechyd emosiynol gwael ynom ni ein hunain ac mewn pobl eraill.

Y deilliannau i’r uned hon yw y bydd y myfyrwyr:

 • Yn meddu ar well dealltwriaeth o iechyd emosiynol
 • Yn deall pwysigrwydd iechyd emosiynol a’r ffactorau a all effeithio ar eu hiechyd emosiynol

Cynlluniau Gwersi

Sesiwn

Hyd

Deilliannau

Beth yw iechyd emosiynol?

1 awr

 • Deall beth yw ystyr iechyd emosiynol.
 • Deall beth yw’r cysylltiad rhwng iechyd emosiynol ac iechyd corfforol.

Lan a lawr mewn diwrnod

1 awr

 • Deall bod iechyd emosiynol yn gallu amrywio ac yn amrywio dros amser.
 • Gwybod bod pawb yn wahanol a bod teimladau’n normal ac yn iawn.
 • Cydnabod bod gan bawb iechyd emosiynol.

Beth yw iechyd emosiynol? 2

20 munud

 • Deall beth yw iechyd emosiynol.
 • Sut yr ydym yn adnabod iechyd emosiynol ynom ni ein hunain ac mewn pobl eraill.

Rhoi sgor i rywun enwog

20 munud

 • Beth sy’n effeithio ar ein hiechyd emosiynol?
 • Deall bod pethau’n mynd lan a lawr ym mywydau pawb.
 • Bod teimladau yn normal.

Gwybod pryd i gael cefnogaeth

20 munud

 • Cydnabod pan mae teimladau’n dod yn anodd ymdopi â hwy.
 • Gwybod beth allwch ei wneud i’ch helpu’ch hun ac eraill.

Gweithgaredd asesu

   

Iechyd Emosiynol – Adnoddau Digidol