English version

Rhwystrau i wrando

Tybio pethau

Datblygu sgiliau gwrando

Cwestiynau agored

Mae siarad yn helpu

Pwy yw'r Samariaid?

Fy rhwydwaith cefnogi

Rhwystrau i ofyn am gymorth

Rhwystrau i geisio cymorth

Cefnogi ffrind

Helpu fy ffrindiau

Mae'n dda siarad