Fideos ‘Fy stori i’ DYEG

English version

Fy stori i – Grace – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Yn y clip sain hwn mae stori wir Grace a ddioddefodd ag iselder ar ôl digwyddiad trawmatig a sut mae cymorth a strategaethau ymdopi wedi ei helpu i ymadfer.

(YouTube, lawrlwythiad mp4)

Fy stori i – Danny – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae Danny o Embrace yn sôn am y ffordd y dioddefodd ag iselder ac y canfu, trwy siarad â’r Samariaid, y dechreuodd gael y cymorth roedd arno ei angen.

(YouTube, lawrlwythiad mp4)

Fy stori i – Zia – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Yn y fideo hwn mae Zia yn sôn am ei brofiad o gael ei fwlio, teimlo’n wahanol, sut yr effeithiodd hyn ar ei iechyd emosiynol a sut yr ymdopodd â hyn. Mae hwn wedi’i fwriadu i hybu trafodaeth am bwysigrwydd gofyn am gymorth a dod o hyd i rywun all wrando a chynorthwyo. Gall y fideo hefyd hybu trafodaeth am strategaethau ymdopi cadarnhaol.

(YouTube, lawrlwythiad mp4)