Hunanladdiad yng Nghymru

Cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Pwnc sensitif a chymhleth yw hunanladdiad. Er bod nifer yr hunanladdiadau wedi bod yn gostwng yn raddol dros y 10 mlynedd diwethaf, eto i gyd lladdodd 334 o bobl eu hunain yng Nghymru yn 2012. O’r rhain roedd y mwyafrif llethol yn ddynion, llawer ohonynt yn ddi-waith neu'n gweithio mewn swyddi llaw neu led-grefftus rhwng 20 a 50 oed.

Roedd yna dros 200 yn fwy o farwolaethau trwy hunanladdiad na marwolaethau o ganlyniad i ddamweiniau ar y ffordd yng Nghymru yn 2012.

Felly mae’n hanfodol i Strategaeth Llywodraeth Cymru i Leihau Hunanladdiadau, ‘Siarad â fi’, gael ei chefnogi a’i gweithredu o hyd. Mae llawer o elfennau’r strategaeth hon yn cael eu datblygu’n lleol ac yn genedlaethol trwy Fyrddau Iechyd Lleol, Awdurdodau Lleol a thrwy sefydliadau’r sector gwirfoddol fel y Samaritans.