Canllawiau dwyieithog i’r Cyfryngau

Mae’r argraffiad newydd hwn o ganllawiau’r Samariaid i’r cyfryngau wedi cael ei ddatblygu yn dilyn yr ymgynghoriad helaethaf a gynhaliwyd gan yr elusen erioed gyda newyddiadurwyr, y byd academaidd sy’n ymwneud â hunanladdiad a grwpiau o randdeiliaid perthnasol.

Canllawiau i'r Cyfryngau ar adrodd am hunanladdiad (pdf)

English

Mae’n bwysig i’r canllawiau hyn fod ar gael yn rhwydd i’r holl gyfryngau ledled Cymru ac rwy wrth fy modd bod y fersiwn dwyieithog hwn gennym ni.

Sarah Stone
Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru

Ar gyfartaledd, mae mwy na 300 o bobl yn lladd eu hunain bob blwyddyn ar draws Cymru.

Mae ymchwil yn dangos bod adrodd mewn ffordd amhriodol am hunanladdiad yn gallu arwain at ymddygiad dynwaredol.

Mae ein canllawiau’n rhoi argymhellion ymarferol ar gyfer adrodd am hunanladdiad ar draws yr holl gyfryngau.
 

Taflenni ffeithiau

Rydym hefyd wedi cynhyrchu cyfres o daflenni ffeithiau ategol: