Strategaeth Samaritans Cymru

View this page in English (cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg)

Arwain y ffordd i leihau hunanladdiadau yng Nghymru
Strategaeth ar gyfer 2010-2015

Lansiwyd Strategaeth gyntaf erioed y Samaritans yng Nghymru gan y Gweinidog dros Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Edwina Hart AC, yn 2010.  Mae’n atgyfnerthu gwerth gwaith ein gwirfoddolwyr ac yn nodi’r cyfeiriad i’r Samaritans yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf.

Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn parhau i gyfathrebu gyda’r cyfryngau a’r cyhoedd i wella ymwybyddiaeth o’r Samaritans ac yn gweithio i wireddu ein gweledigaeth o leihau cyfraddau hunanladdiad yng Nghymru. Mae’n bwysig i ni barhau i gyfrannu at Strategaeth gyntaf Llywodraeth Cymru i Leihau Hunanladdiadau, ‘Siarad â fi’. 

Sefydliad sy’n cael ei arwain gan wirfoddolwyr yw’r Samaritans ac felly mae’n hanfodol i ni gefnogi'r gwirfoddolwyr sydd gennym eisoes a chynyddu nifer y gwirfoddolwyr newydd yr ydym yn eu recriwtio a’u hyfforddi.

Byddwn hefyd yn ceisio canolbwyntio yn ein gwaith ar dri maes penodol o alw ar draws Cymru:

  •  Byddwn yn datblygu ein gallu i gynorthwyo’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol mewn rhannau o Gymru sydd â’r cyfraddau hunanladdiad uchaf, yn arbennig mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol ac economaidd
  •  Byddwn yn gweithio i wella ymwybyddiaeth o waith y Samaritans ymysg dynion yng Nghymru, yn enwedig y rheiny rhwng 20 a 50 oed
  •  Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu gwasanaethau perthnasol a gwasanaethau o’r math diweddaraf yn Gymraeg

Cliciwch yma i lawrlwytho strategaeth ddwyieithog y Samaritans i Gymru