Ein Llinell Gymraeg

Os hoffech gael cymorth emosiynol yn Gymraeg, mae gennym Linell Gymraeg y gellir ei ffonio am ddim.

Oriau agor

Nos Lun - 6pm - 1am

Nos Fawrth 7pm - 11pm

Dydd Mercher 2pm - 6pm a 7pm - 1am

Dydd Iau 2pm - 6pm a 7pm - 1am

Nos Wener 7pm - 1am

Nos Sadwrn 7pm - 1am

Nos Sul 7pm - 1am

Gwirfoddoli ar gyfer ein Gwasanaeth Cymraeg

Gallwch wneud gwahaniaeth syfrdanol gyda’r Samariaid trwy helpu i gynorthwyo pobl sy’n defnyddio ein llinell Gymraeg.

Cael gwybod mwy am wirfoddoli yng Nghymru

I gael gwybod mwy am wirfoddoli ar gyfer ein Gwasanaeth Cymraeg, cysylltwch â ni:

volunteering.wales@samaritans.org

02922 406305

www.samaritans.org/volunteer

Ein Cynllun Iaith Gymraeg

Mae gan Samariaid Cymru Gynllun Iaith Gymraeg, a gymeradwywyd gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 14 Mai 2014.