U Can Cope

English

Ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd 2012 rhyddhaodd Open Minds Alliance CIC, y Samariaid, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion a Southwick Media Consultancy ymgyrch cyfryngau amlasiantaethol ac aml-gyfryngol o’r enw U Can Cope i gefnogi a hybu ymwybyddiaeth o faterion ynghylch hunanladdiad a mesurau i ostwng cyfraddau hunanladdiad ledled y Deyrnas Unedig.

Thema’r Diwrnod yn 2012 oedd ‘Cryfhau Ffactorau Amddiffynnol a Meithrin Gobaith’.

At y diben hwn, wnaethon ni gomisiynu ffilm o’r enw U Can Cope, a ryddhawyd ar 10fed Medi 2012, Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd. Yn y ffilm hon ceir storïau trawiadol am oroesi meddyliau hunanladdol, gyda sylwebaeth gan Dr Alys Cole- King, clinigwr blaenllaw yn y maes sy’n gweithio ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr yng Ngogledd Cymru, a’r Athro Stephen Platt, academydd amlwg yn y maes hwn. Mae’r ddau wedi cydweithio’n agos ar y gwaith o gynhyrchu’r ffilm nerthol hon – ffilm sy’n peri i rywun feddwl.

Mae’r ffilm yn hybu 3 prif neges:

1. Gall unrhyw un gael meddyliau hunanladdol.

2. Mae ’na obaith o hyd.

3. Mae ’na gymorth o hyd.

Gallwch ddarllen mwy am y ffilm yma http://ucancope.org/

Tags: