Staff Cymdeithas Tai Unedig Cymru yn codi mwy na £1,000 i’r Samariaid

cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Mae staff yng Nghymdeithas Tai Unedig Cymru wedi codi £1,163 i helpu gwaith y Samariaid yng Nghymru.

Dywedodd Greg England, Pennaeth Cyfathrebu’r Gymdeithas Tai: “Rydyn ni’n hapus iawn ein bod wedi codi cymaint o arian i elusen sy’n gwneud gwaith mor werthfawr. Pleidleisiodd ein pobl o fwyafrif llethol i gefnogi’r Samariaid fel elusen gorfforaethol Cymdeithas Tai Unedig Cymru, a gwyddom ei bod wedi golygu llawer i bawb.

“Rydyn ni’n falch ein bod wedi gallu helpu i wneud gwahaniaeth i’r Samariaid ac edrychwn ymlaen at barhau i gydweithio’n agos gyda nhw yn y dyfodol.”

Ychwanegodd Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru: “Allen ni ddim gwneud y gwaith hollbwysig a wnawn yng Nghymru heb gefnogaeth y gymuned leol.

Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i holl staff Cymdeithas Tai Unedig Cymru am y gwaith a wnaethpwyd i godi arian i’r Samariaid yng Nghymru. Mae eich cefnogaeth a’ch ewyllys da yn bwysig eithriadol i ni ac rydyn ni’n gwerthfawrogi’n fawr y cymorth ariannol rydych chi wedi’i roi i ni.”

Mae gan y Samariaid naw cangen yng Nghymru, sy’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr. Mae’r Samariaid yn darparu lle diogel i bobl siarad, bob awr o’r dydd a’r nos, bob un dydd o’r flwyddyn. Mae gwirfoddolwyr y Samariaid yn bobl gyffredin sy’n gwneud rhywbeth rhyfeddol dros bobl sy’n cael trafferth i ymdopi. Gall pobl gysylltu â ni dros y ffôn, trwy neges e-bost, neges destun neu lythyr, neu drwy fynd i gangen.

Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd a’r nos, bob un dydd o’r flwyddyn. Maen nhw’n darparu lle diogel i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi, pwy bynnag yw e, sut bynnag mae’n teimlo, beth bynnag mae bywyd wedi’i wneud iddo. Gallwch ffonio 116 123 neu 0300 123 3011 (llinell Gymraeg ar gael o 7pm i 11pm yn unig, 7 diwrnod yr wythnos), anfon neges e-bost at jo@samaritans.org, neu gael manylion y gangen agosaf.

Tags: