Prosiect y Gymraeg

cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg  

Mae’r Samariaid yng Nghymru wedi lansio astudiaeth newydd arwyddocaol i ymchwilio i agweddau pobl at ddefnyddio ein llinell gymorth gyfrinachol yn Gymraeg.

Rydym yn creu partneriaeth gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac Estyn Llaw i ymchwilio i agweddau a barn ymysg y cyhoedd, y sector gwirfoddol a gwirfoddolwyr y Samariaid.

Ar hyn o bryd mae’r Samariaid yn rhedeg llinell gymorth Gymraeg (0300 123 3011) o’u cangen ym Mangor. Fodd bynnag, ni allwn redeg hwn fel gwasanaeth 24/7. Mae’r Samariaid yn ymchwilio’n llawnach i agweddau siaradwyr Cymraeg at ddefnyddio gwasanaeth y Samariaid, pa mor hygyrch ydym a beth yw unrhyw rwystrau o ran cysylltu â ni.

Dywedodd Meirion Prys Jones, Prif Weithredwr Bwrdd yr Iaith Gymraeg:

Mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn croesawu dull trylwyr y Samariaid o asesu anghenion a gofynion defnyddwyr eu gwasanaeth o ran y Gymraeg. Rydym bob amser yn annog sefydliadau i gynllunio’n ofalus y gwaith o ddatblygu eu gwasanaethau er mwyn iddynt allu canolbwyntio ar gyflenwi’r gwasanaethau dwyieithog iawn yn y lleoedd ac ar yr adegau mae eu hangen mwyaf. Rydym yn falch y bydd Estyn Llaw, prosiect a noddir gan y Bwrdd, wrth law i gynorthwyo’r Samariaid i gynnal yr astudiaeth hon.

Tags: