Partneriaeth y Samariaid gyda Chymdeithas Tai Unedig Cymru

Oddi wrth Anthony Whittaker, Prif  Weithredwr Cymdeithas Tai Unedig Cymru:

Sefydliad dielw yw Cymdeithas Tai Unedig Cymru sy’n darparu tai a gwasanaethau cysylltiedig i bobl yng Nghymru. Ar hyn o bryd rydyn ni’n rheoli rhyw 5,000 o gartrefi ar draws 11 ardal awdurdod lleol.

Gall y staff ddewis elusen gorfforaethol i’w chefnogi bob blwyddyn, a gall unrhyw aelod o’r staff enwebu elusen a phleidleisio dros yr achos mae’n ei ffafrio. Ym mis Tachwedd 2012 roeddem wrth ein bodd mai Samariaid Cymru oedd y dewis poblogaidd fel ein helusen gorfforaethol ar gyfer 2013.   

Trwy gefnogi’r Samariaid, achos sy’n agos i’n calonnau, nid yn unig rydyn ni’n bwriadu codi cymaint o arian ag y gallwn, ond rydyn ni hefyd yn gobeithio helpu i hyrwyddo eu gwasanaethau a’u cyfleoedd gwirfoddoli i’n tenantiaid a chymunedau ledled y De. 

Cynhelir gweithgareddau codi arian bob mis yn ein swyddfeydd, wedi’u cydgysylltu gan wahanol dimau yn y sefydliad. Rydyn ni’n defnyddio ein model unigryw i ymgysylltu â’n tenantiaid, ‘Together’, i roi tîm yn ras 10 cilometr cyntaf Caerffili ym mis Mehefin – bydd staff a thenantiaid yn rhedeg fel rhan o un tîm i godi arian i Samariaid Cymru.

Gall y staff gymryd 4 diwrnod i ffwrdd o’r gwaith bob blwyddyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli a chymunedol i helpu’r ardaloedd rydyn ni’n eu gwasanaethu. Dyma’r ffordd nesaf y byddwn ni’n ymchwilio iddi i ddatblygu ein partneriaeth gyda’r Samariaid ar gyfer 2013.

Mae’r ddau sefydliad yn cydnabod arwyddocâd gweithio mewn partneriaeth trwy Genhadaeth y Samariaid a’n Gwerthoedd ninnau. Rydyn ni’n ceisio gweithio gyda sefydliadau o’r un meddylfryd er lles pawb, oherwydd gyda’n gilydd gallwn wneud mwy.

Tags: