Mae’r Samariaid wedi penodi Ymddiriedolwr newydd i Gymru

English

Mae’n bleser gennym ddweud bod Christopher Mill wedi cael ei benodi’n Ymddiriedolwr newydd y Samariaid i Gymru.

Mae Christopher yn wirfoddolwr yng nghangen Hwlffordd ers 2008 ac wedi cael gwahanol swyddi yn y gangen. Yn 2012 cafodd ei benodi i Fwrdd Samariaid Cymru. Mae hefyd wedi gwirfoddoli i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol fel Aelod Allanol o wahanol bwyllgorau o’r Cyngor a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr, ac i Ymddiriedolaeth Cranfield sy’n darparu gwasanaethau ymgynghori pro bono i elusennau bach a chanolig.

Hyd nes iddo ymddeol roedd ei yrfa mewn ymgynghoriaeth ryngwladol, yn helpu busnesau rhyngwladol a sefydliadau dielw a rhynglywodraethol gyda gwaith recriwtio uwch swyddogion a gyda strategaeth a chynllunio sefydliadol. Cyn hynny daliai swyddi rhyngwladol ym meysydd rheoli cyffredinol ac adnoddau dynol gyda dau gwmni o America.

Mae Christopher yn byw yn y Gorllewin mewn lle hardd, yn pysgota am gimychiaid a chrancod, yn rhedeg ar Lwybr Arfordir Penfro, ac yn ceisio cofio chwynnu’r ardd lysiau.

“Mae’r hyn rydyn ni’n ei wneud yn bwysig, ac mae’n fraint fawr gallu helpu i lunio’r hyn y gallwn ei gynnig fel gwirfoddolwyr y Samariaid, ac i gael cyfle i helpu i adeiladu Samariaid Cymru.”

Tags: