Mae Bwrdd Samariaid Cymru’n recriwtio

Mae’r Samariaid yn cynnig gwasanaeth llinell gymorth 24/7 sy’n rhoi lle diogel i chi lle gallwch siarad am yr hyn sy’n digwydd, sut rydych chi’n teimlo a sut i ddod o hyd i’ch ffordd eich hun ymlaen.

Allech chi gyfrannu at nodau’r Samariaid yng Nghymru ar lefel genedlaethol a strategol? Mae  2012 yn flwyddyn bwysig i’r Samariaid yng Nghymru yn dilyn lansio Bwrdd cyntaf erioed Samariaid Cymru, a fydd yn llywio ein gwaith strategol dros y blynyddoedd i ddod. Bydd yn cynorthwyo Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru ac yn datblygu partneriaethau newydd i’n galluogi i gyrraedd mwy o bobl sydd angen ein gwasanaethau.

Bydd y Bwrdd yn cyfarfod rhyw deirgwaith y flwyddyn ac mae lleoedd yn cael eu cadw arno i wirfoddolwyr y Samariaid ac i bobl nad ydynt yn Samariaid er mwyn sicrhau ein bod yn aros yn sefydliad sy’n edrych tuag allan ac sy’n cael ei lywio gan anghenion y bobl sy’n ein ffonio – y cyhoedd yng Nghymru.

Bellach rydym eisiau penodi un aelod gwirfoddol nad yw’n Samariad y mae ganddo wybodaeth strategol a sgiliau, yn ddelfrydol ym maes codi arian / marchnata yng Nghymru. Bydd gennych ddiddordeb gwirioneddol yn y Samariaid a byddwch yn ein helpu i ddatblygu partneriaethau newydd sydd â’r potensial i godi arian newydd i gynnal ein gwaith yng Nghymru.

Nid oes tâl am y swydd hon a byddwn yn disgwyl i chi ymrwymo oddeutu 1 diwrnod y mis i’r gwaith. Mae’r swydd am gyfnod o ddwy flynedd i ddechrau.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 26ain Hydref.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at waith gwerthfawr y Bwrdd ac yr hoffech gael gwybod mwy, cysylltwch â ni yn swyddfa Samariaid Cymru ar scb@samaritans.org i gael ffurflen gais.

SCB Application Form

SCB Role Board Member Description

Tags: