Mae Bwrdd Samariaid Cymru yn recriwtio

Allech chi gyfrannu at nodau’r Samariaid yng Nghymru? 

Mae’r Samariaid yn cynnig gwasanaeth llinell gymorth 24/7 sy’n rhoi lle diogel i chi lle gallwch siarad am yr hyn sy’n digwydd, sut rydych chi’n teimlo a sut i ddod o hyd i’ch ffordd eich hun ymlaen.

Bwrdd Samariaid Cymru yw is-bwyllgor Cymru o Fwrdd Ymddiriedolwyr y Samariaid.

Bydd y Bwrdd yn cyfarfod rhyw deirgwaith y flwyddyn ac mae lleoedd yn cael eu cadw arno i wirfoddolwyr y Samariaid ac i bobl nad ydynt yn Samariaid er mwyn sicrhau ein bod yn aros yn sefydliad sy’n edrych tuag allan ac sy’n cael ei lywio gan anghenion y cyhoedd yng Nghymru.

Bellach rydym eisiau penodi un aelod gwirfoddol nad yw’n Samariad y mae ganddo wybodaeth strategol a sgiliau yn unrhyw un o’r meysydd canlynol:

  • Codi arian
  • Marchnata / Cysylltiadau cyhoeddus

Bydd gennych ddiddordeb gwirioneddol yng ngwerthoedd a gwasanaethau’r Samariaid. Yn y rôl hon byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau eraill o Fwrdd Samariaid Cymru i’n helpu i ddatblygu partneriaethau newydd sy’n hyrwyddo’r Samariaid ac sydd â’r potensial i godi arian newydd i gynnal ein gwaith yng Nghymru.

Nid oes tâl am y swydd hon a byddwn yn disgwyl i chi ymrwymo oddeutu 1 diwrnod y mis i’r gwaith. Mae’r swydd am gyfnod o ddwy flynedd i ddechrau.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 17 Mai am 5pm.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at waith gwerthfawr y Bwrdd ac yr hoffech gael gwybod mwy, cysylltwch â ni yn swyddfa Samariaid Cymru ar scb@samaritans.org i gael ffurflen gais.

Tags: