News

Tuesday 20th November 2018

DYLID LLEIHAU HUNANLADDIAD YMYSG GWRYWOD YNG NGHYMRU TRWY ESTYN ALLAN AT FECHGYN MEWN YSGOLION, MEDD SAMARIAID CYMRU

Wrth i Samariaid Cymru lansio eu Hadroddiad Effaith 2017/18 yn adeilad y Pierhead heddiw, maen nhw’...

Tuesday 20th November 2018

Reduce male suicide in Wales by reaching out to boys in school says Samaritans Cymru

As Samaritans Cymru launch their 2017/18 Impact Report in the Pierhead building today, they are...

Thursday 8th November 2018

Gaby Roslin makes 'Small Talk Saves Lives' campaign travel

TV and radio presenter Gaby Roslin is all aboard Samaritans’ Small Talk Saves Lives campaign,...

Wednesday 7th November 2018

More of us are acting to help prevent suicide

Small Talk Saves Lives campaign sees increase in public looking out for those at risk   Figures...

Monday 29th October 2018

Mental health money must have impact locally and target those most at risk

UK Parliament

Samaritans CEO Ruth Sutherland's statement on increased funding for mental health, as announced in...

Pages