Gwirfoddolwr gyda’r Samariaid yn ennill gwobr fawreddog gan Brifysgol Caerdydd

Mae un o wirfoddolwyr y Samariaid, Kate Davies, wedi cael gwobr fawreddog y Rhestr Anrhydedd yng Ngwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd 2013. Rhoddir y wobr arbennig hon i fyfyriwr sydd wedi cyflawni pethau rhagorol ochr yn ochr â’i astudiaethau, ac wrth wneud hynny nid yn unig wedi gwella profiad ei gyd-fyfyrwyr yn y brifysgol, ond hefyd wedi cael effaith ar y gymuned leol.

Gan sôn am ei chyfnod gyda’r Samariaid, dywedodd Kate:

“Wrth ddelio gyda gwrthdaro personol yn y gorffennol, roeddwn i’n gwybod y gallwn droi at fy nheulu am ofal a chefnogaeth bob amser. Yn ystod y cyfnod hwn des i deimlo empathi gyda’r rheiny sydd heb y fath rwydwaith cefnogaeth, a dyna le dechreuodd fy ngwaith gwirfoddol gyda Samariaid Caerdydd.

Roedd gweithio gyda’r Samariaid yn gyfle i roi rhywbeth yn ôl i gymuned oedd angen cefnogaeth ac nad oedd yn gwybod ble i droi. Dwi’n credu bod sefydliad y Samariaid yn hynod werthfawr i’r gymuned yng Nghymru. Nid yw’n barnu, mae’n gyfrinachol, ac mae’r gwrandawyr gwirfoddol wir yn gwrando.

Roedd cefnogi eraill trwy roi llais a llwyfan iddyn nhw i rannu eu hemosiynau yn golygu llawer i mi. Roedd helpu pobl eraill hefyd yn fodd i wella fy hun, a dwi’n annog unrhyw un i wirfoddoli gyda’r sefydliad gwych hwn os ydyn nhw’n ystyried gwneud. Bydd yn newid eich bywyd." 

Ewch i wefan Prifysgol Caerdydd i gael mwy o wybodaeth.

Tags: