Cydnabyddiaeth bwysig i’r Samariaid yn 2011

cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg  

Parhaodd y Samariaid i gael eu cydnabod ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yn 2011am ein gwaith arloesol i achub bywydau

Dyma restr o’r gwobrau rydyn ni wedi’u hennill, neu wedi cyrraedd y rhestr fer ar eu cyfer, yn 2011:

Gwobrau Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus
Enillydd: Cyflawnwr y Flwyddyn yn y Sector Gwirfoddol – Sophie Andrews

Gwobrau Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu Future 5
Enillydd: Partneriaeth Brand – y Samariaid a Network Rail

Gwobrau Rhagoriaeth y Trydydd Sector
Enillydd: Partneriaeth Gorfforaethol – Y Samariaid a Network Rail

Gwobrau Trafnidiaeth Cenedlaethol
Enillydd: Tîm / Partneriaeth Trafnidiaeth y Flwyddyn – Network Rail a’r Samariaid

Gwobrau Charity Times
Enillydd: Partneriaeth Genedlaethol Gorfforaethol y Flwyddyn – Y Samariaid a Network Rail
Enillydd: Defnydd gorau o’r we – Y Samariaid

Gwobrau Digital Impact
Enillydd: Defnydd gorau o gyfryngau digidol gan gorff anllywodraethol, sefydliad di-elw neu elusen – Y Samariaid

Gwobrau PR Week
Enillydd: Tîm Cyfathrebu Di-elw'r flwyddyn - Y Samariaid

Tags: