News: Wales

Tuesday 30th June 2015

Shyness That Keeps Us Quiet: 1 In 3 Avoid Sharing Problems For Fear Of Being A Burden – Talk To Us

View Welsh version Nearly a third of people in the UK say they don’t like to burden others with...

Friday 19th June 2015

Samaritans unveils four steps to reduce suicide in Wales

Download Four Steps to Save Lives View Welsh version Samaritans in Wales has today launched its...

Friday 19th June 2015

Y Samariaid yn datgelu pedwar cam i leihau hunanladdiad yng Nghymru

Lawrlwytho Pedwar Cam i Achub Bywydau Gweld y fersiwn Gymraeg Heddiw mae’r Samariaid yng Nghymru...

Wednesday 3rd June 2015

Gwirfoddolwyr Y Samariaid Yn Helpu Mwy O Bobl Yng Nghymru I Deimlo Eu Bod Yn Cael Eu Deall Yn Well

Ymatebodd gwirfoddolwyr y Samariaid yng Nghymru a’r Gororau i bron 260,000 o alwadau am gymorth y...

Wednesday 3rd June 2015

Samaritans' volunteers help more people in Wales to feel better understood

Samaritans’ volunteers in Wales and the Marches responded to nearly 260,000 calls for help last...

Pages