News: Wales

Wednesday 4th October 2017

Samaritans Cymru's response to The Emotional and Mental Health of Children and Young People National Assembly consultation

1.    Samaritans Cymru welcomes the opportunity to respond to this inquiry into the Emotional and...

Friday 8th September 2017

More than 90 per cent of people don’t know the true extent of suicide, survey finds

Most people have no idea about the numbers of people who die by suicide every year in the UK, a...

Wednesday 6th September 2017

Mathewfest: digwyddiad tri diwrnod yn y cymoedd i godi ymwybyddiaeth o hunanladdiad ymysg dynion

I nodi Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd 2017 y penwythnos hwn, mae teulu a ffrindiau Mathew Harvey...

Wednesday 6th September 2017

Mathewfest: three-day event in valleys to raise awareness of reaching out for help

To mark World Suicide Prevention Day 2017 this weekend, family and friends of Mathew Harvey have...

Wednesday 31st May 2017

Ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

Mae Samaritans yn bodoli i leihau nifer y bobl sy’n marw trwy hunanladdiad. Er bod hunanladdiad yn...

Pages