News: Wales

Wednesday 6th September 2017

Mathewfest: digwyddiad tri diwrnod yn y cymoedd i godi ymwybyddiaeth o hunanladdiad ymysg dynion

I nodi Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd 2017 y penwythnos hwn, mae teulu a ffrindiau Mathew Harvey...

Wednesday 6th September 2017

Mathewfest: three-day event in valleys to raise awareness of reaching out for help

To mark World Suicide Prevention Day 2017 this weekend, family and friends of Mathew Harvey have...

Wednesday 31st May 2017

Ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

Mae Samaritans yn bodoli i leihau nifer y bobl sy’n marw trwy hunanladdiad. Er bod hunanladdiad yn...

Wednesday 31st May 2017

Inquiry into poverty in Wales: Communities First - lessons learnt

Samaritans exist to reduce the number of people who die by suicide. Whilst suicide can often be...

Wednesday 22nd March 2017

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd

Ymateb Samaritans Cymru i ymgynghoriad Mae Samaritans Cymru’n croesawu’r cyfle i ymateb i’r...

Pages