News: Cymru

Thursday 26th April 2018

Samaritans Cymru welcome assembly recommendations to improve mental health of young people

A new report released by an Assembly Committee on support for Children and Young People’s mental...

Friday 9th February 2018

Action needed to tackle link between poverty and suicide in Wales says Samaritans Cymru

Samaritans Cymru have today launched a new report which highlights the devastating link between...

Monday 20th November 2017

Llwyddiant ysgubol i Mathewfest – gŵyl deyrnged i ddyn o dorfaen yn codi dros £9,000 i’r samariaid yng nghymru

I nodi Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd 2017, trefnodd teulu a ffrindiau Mathew Harvey ddigwyddiad...

Wednesday 15th November 2017

Gwnewch fân siarad a gallech achub bywyd

Gwnewch fân siarad a gallech achub bywyd

Ymgyrch newydd yn annog y cyhoedd i ymyrryd i helpu atal hunanladdiadau rheilffordd Gofynnir i...

Wednesday 4th October 2017

Samaritans Cymru ymateb Ymgynghoriad y Cynulliad Cenedlaethol ar Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

1.    Mae Samariaid Cymru’n croesawu’r cyfle hwn i ymateb i’r ymchwiliad hwn i Iechyd Emosiynol ac...

Pages