News: Cymru

Friday 9th February 2018

Action needed to tackle link between poverty and suicide in Wales says Samaritans Cymru

Samaritans Cymru have today launched a new report which highlights the devastating link between...

Monday 20th November 2017

Llwyddiant ysgubol i Mathewfest – gŵyl deyrnged i ddyn o dorfaen yn codi dros £9,000 i’r samariaid yng nghymru

I nodi Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd 2017, trefnodd teulu a ffrindiau Mathew Harvey ddigwyddiad...

Wednesday 15th November 2017

Gwnewch fân siarad a gallech achub bywyd

Gwnewch fân siarad a gallech achub bywyd

Ymgyrch newydd yn annog y cyhoedd i ymyrryd i helpu atal hunanladdiadau rheilffordd Gofynnir i...

Wednesday 4th October 2017

Samaritans Cymru ymateb Ymgynghoriad y Cynulliad Cenedlaethol ar Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

1.    Mae Samariaid Cymru’n croesawu’r cyfle hwn i ymateb i’r ymchwiliad hwn i Iechyd Emosiynol ac...

Wednesday 6th September 2017

Mathewfest: digwyddiad tri diwrnod yn y cymoedd i godi ymwybyddiaeth o hunanladdiad ymysg dynion

I nodi Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd 2017 y penwythnos hwn, mae teulu a ffrindiau Mathew Harvey...

Pages