News: Cymru

Monday 10th December 2018

Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddatblygu Cwricwlwm newydd Cymru

Mae’r Samariaid yn croesawu’r cyfle i ymateb i’r ymgynghoriad hwn ar yr hyn mae Llywodraeth Cymru...

Tuesday 20th November 2018

DYLID LLEIHAU HUNANLADDIAD YMYSG GWRYWOD YNG NGHYMRU TRWY ESTYN ALLAN AT FECHGYN MEWN YSGOLION, MEDD SAMARIAID CYMRU

Wrth i Samariaid Cymru lansio eu Hadroddiad Effaith 2017/18 yn adeilad y Pierhead heddiw, maen nhw’...

Monday 10th September 2018

Gall tosturi newid ac achub bywydau, medd Samariaid Cymru

Ar gyfer Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd, heddiw bydd Samariaid Cymru yn lansio pecyn cymorth...

Friday 3rd August 2018

Y SAMARIAID YN HYRWYDDO ORIAU ESTYNEDIG Y LLINELL GYMRAEG YN EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 2018

Mae’r Samariaid yn hyrwyddo ymestyn oriau agor ei llinell gymorth Gymraeg yn yr Eisteddfod...

Thursday 24th May 2018

1 YM MHOB 5 OEDOLYN YNG NGHYMRU YN TEIMLO’N UNIG NEU WEDI’I YNYSU, MEDDAI SAMARIAID CYMRU

Mae Samariaid Cymru wedi cyhoeddi canlyniadau arolwg newydd ar unigedd ac arwahaniad yng Nghymru,...

Pages