News: Cymru

Monday 10th September 2018

Gall tosturi newid ac achub bywydau, medd Samariaid Cymru

Ar gyfer Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd, heddiw bydd Samariaid Cymru yn lansio pecyn cymorth...

Friday 3rd August 2018

Y SAMARIAID YN HYRWYDDO ORIAU ESTYNEDIG Y LLINELL GYMRAEG YN EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 2018

Mae’r Samariaid yn hyrwyddo ymestyn oriau agor ei llinell gymorth Gymraeg yn yr Eisteddfod...

Thursday 24th May 2018

1 YM MHOB 5 OEDOLYN YNG NGHYMRU YN TEIMLO’N UNIG NEU WEDI’I YNYSU, MEDDAI SAMARIAID CYMRU

Mae Samariaid Cymru wedi cyhoeddi canlyniadau arolwg newydd ar unigedd ac arwahaniad yng Nghymru,...

Friday 27th April 2018

Y Samariaid yn ymestyn oriau agor eu llinell Gymraeg i gynorthwyo siaradwyr Cymraeg

Mae’r Samariaid wedi lansio oriau agor newydd i’w llinell Gymraeg heddiw, wrth iddyn nhw gynyddu...

Thursday 26th April 2018

Samaritans extend opening hours of Welsh language line to support welsh speakers

Samaritans have launched new opening hours for their Welsh Language Line today, as they increase...

Pages