Bwrdd Samariaid Cymru

cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg  

Mae 2012 yn flwyddyn bwysig i’r Samariaid yng Nghymru wrth i ni lansio ein Bwrdd Samariaid Cymru cyntaf erioed. Y Bwrdd hwn fydd yn llywio gwaith strategol y Samariaid yng Nghymru dros y blynyddoedd i ddod. Bydd yn cydweithio’n agos gyda Chyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru i ffurfio ein datblygiad a chaniatáu i ni gyrraedd mwy o bobl a allai gael eu cynorthwyo gan waith ein gwirfoddolwyr.

Mae’r Bwrdd yn wirfoddol a bydd yn cyfarfod ryw deirgwaith y flwyddyn. Bydd dau le’n cael eu cadw arno i aelodau sy’n cefnogi gwaith y Samariaid ac sy’n teimlo y gallent gyfrannu eu sgiliau a’u profiad eu hunain – ond sydd heb yr amser i fod yn wirfoddolwr sy’n ateb ein llinellau ffôn a’n negeseuon e-bost.

Byddwn hefyd yn gwahodd arbenigwyr allanol ad hoc i gynorthwyo â gwaith y Bwrdd yng Nghymru. Bydd hyn yn sicrhau y byddwn yn dal i fod yn sefydliad sy’n edrych tuag allan ac yn cael ei lywio gan anghenion y bobl sy’n ein galw, sef cyhoedd Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at waith y Bwrdd mewn unrhyw ffordd yn y dyfodol ac yr hoffech gael gwybod mwy, cysylltwch â ni yn swyddfa Samariaid Cymru ar scb@samaritans.org neu 029 2022 2008.

Tags: