Stori Sarah

Roedd Sarah Wilson yn 28 oed pan benderfynodd gymryd ei bywyd ei hun.  Yn raddedig yn y gyfraith, yn caru cerddoriaeth ac yn llenor llawn awydd, gadawodd hi nodyn cyn gadael y tŷ.

Gwyliwch stori Sarah isod. 

Yn Saesneg

Roedd Sarah yn bresennol pan gafodd y ffilm ei wneud, ond mae actor yn adrodd ei stori i warchod ei phreifatrwydd. Mae ei henw wedi cael ei newid hefyd. Dywedodd hi:

Gwnaeth rhywun yn siarad â mi a dangos eu bod yn pryderu amdanaf i helpu i darfu ar fy meddyliau hunanladdol a rhoddodd hynny'r amser iddyn nhw gilio. Gorau po fwyaf o bobl sy'n deall bod modd atal hunanladdiad.

“Gobeithio bydd pobl yn rhannu'r fideo ac y bydd yn eu hannog i ymddiried yn eu greddf a dechrau sgwrs os credant y gallai rhywun fod yn fregus. Fyddwch chi ddim yn gwneud pethau'n waeth, a gallech achub bywyd.”