Amdanom ni

View this page in English

Samariaid Bangor: 01248 674985

Llinell Gymraeg : 0808 164 0123

Tan 1984, Rhyl neu Aberystwyth oedd y canghennau agosaf y Samariaid i bobl oedd yn byw yng Nghwynedd. Yn 1983 ‘roedd un o wirfoddolwyr cangen Rhyl oedd yn gweithio yn ysbyty Môn & Arfon ym Mangor, yn teimlo y dylai’r gwasanaeth fod ar gael yn lleol. Felly fe sefydlwyd Samariaid Bangor a’i leoli yn yr hen glinig y frest ym Mangor.

Mis Mai, 1984 symudom i Abbey Road yng nghalon dinas Bangor. Yn 2006 gadawsom Abbey Road a symud I Parc Menai, ein cartref presennol. Yr ydym yn estyn cymorth i rhyw 20,00 o bobl bob blwyddyn trwy alwadau ffôn, e-byst, SMS a chyfarfodydd wyneb yn wyneb.

Llinell Gymorth Gymraeg y Samariaid

Agorwyd ein llinell gymorth Gymraeg ar ddydd Gwyl Dewi 2010. Mae yn fodd i alwyr siarad â ni yn eu mamiaith am eu teimladau. Mae’r gwasanaeth ar gael bob dydd a gobeithiwn recriwtio mwy o wirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg er mwyn ychwanegu at oriau y llinell gymorth.

Llinell Gymraeg : 0808 164 0123

Codi Arian

Fel pob elusen mae diddordeb gennym mewn clywed oddiwrth rhai all ein helpu gyda digwyddiadau codi arian a syniadau newydd! Os hoffech ddarganfod mwy am fod yn wifoddolwr codi arain, cysylltwch a ni os gwelwch yn dda.

Mae’r gost o gynnal y gangen o gwmpas £36,000 y flwyddyn a ‘rydym yn dibynnu ar gyfraniadau gan unigolion, capeli a sefydliadau eraill. Os hoffech gyfrannu tuag at ein gwaith byddem yn hynod o ddiochgar, ac os ydych yn talu treth incwm, gallwn hawlio 25% yn ychwanegol at unrhyw rodd y derbyniwn. Ffeindiwch allan mwy am Ffrinidau Samariaid Gogledd Orllewin Cymru.

Gwirfoddoli gyda Samariaid Bangor

Yr ydym o hyd yn edrych am wirfoddolwyr newydd i ymuno a ni, a chynhelir nosweithiau agored drwy gydol y flwyddyn. Mae gwybodaeth ar gael ar ein tudalen gwirfoddoli a Twitter. Neu, cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.

Ein gwaith yn y Gymuned

Yn ogystal a derbyn galwadau ar ein llinnell gymorth yr ydym yn mynd allan I’r gymuned, ac yn cynng ein gwasanaet ble bynnag bo’r angen, er engraifft mewn ysgolion, neu hosteli